Brand på Château de Haux

Som vi har skrevet om i Haux Nyt og på Facebook, er vi gået i gang med at renovere taget på Chateau de
Haux. På Facebook har I i de sidste uger kunne følge lidt med i renoveringen.
Desværre opstod der en voldsom brand på slottet mandag aften, hvilket har medført, at tagetagen og
midtersektionen på slottet er blevet stærkt beskadiget. Højst sandsynlig har håndværkerne, der var i gang
med at lægge det nye tag, glemt at slukke for noget værktøj el.lign.
Christian fløj straks til Haux, hvor han nu er i gang med at prøve at mindske skaderne og kæmpe med
forsikringsselskaber, renoveringsfolkene osv.
Min søster Jette og jeg havde netop være på Haux i den forgående uge, hvor vi havde fjernet alt andet end
de største møbler, så slottet var klar til renoveringen. Værtsparret fik de 40 brandmænd til at flytte mange
af de større møbler ud i sidebygningerne af slottet, hvor branden aldrig nåede ud. Derfor kan vi i det
mindste glæde os over, at meget af vores indbo er reddet.
Vigtigt at nævne er også, at ingen heldigvis er kommet til skade.
Lagerbygningen og ferieboliger er helt uskadt. Det første Chistian tog sig til tirsdag morgen, var at få
reetablet strømmen, så produktionen, køleanlæg m.m. kunne komme i gang igen.
Vi er selvfølgelig meget berørte af situationen, men vi er også sikre på, at vi med jeres støtte og opbakning
nok skal komme videre og få bygget slottet op igen.
Midt i al kaosset kan vi til gengæld glæde os over, at vi har fået en fantastisk høst i år. Som vores
kældermester Serge fortalte mig i sidste uge, er det den bedste høst, som han har været med til at lave i de
25 år, han har arbejdet på Haux. Den er heldigvis også uskadt.
Hvis I ønsker opdateringer og nyheder fra dagligdagen på Chateau de Haux, kan I følge os på Facebook her.


Brand på Château de Haux